Entrades

Escola Pia de Castellar del Vallès (1896-1939)

Escola Pia de Valls (1893-1905)

Documents. Un testimoni personal de la Guerra Civil: manuscrit del p. Josep M. Sirés (1877-1941)