dijous, 28 de gener de 2010

La meva ciutat Granollers

La meva ciutat de Granollers. El llibre dels nostres fills. Granollers: Editorial Planeta, 2009.
La llista d’autors ocupa vuit pàgines en lletra petita i a tres columnes. Els tutors de cada classe obren els capítols amb una breu presentació. Els alumnes, com llambregades, expressen sentiments, vivències, el que fan.

Tratado de urbanidad

D. (Director) D. (de) C. (Col·legials) P. (Pare)) M. (Martra): Tratado de urbanidad para uso de los colegios y escuelas. 3a ed. Tirada cinquena. Barcelona: Librería de F. Ribalta y Marcelino Giró, 1895.
Llibre adquirit en una parada de llibre vell. Ens faltava aquest volum a la nostra col·lecció. El pare Joan Martra el redactà pensant en els alumnes intenrs de Sant Antoni de Barcelona.

A la recerca d'una "dimensió desconeguda"

El món de les religions. A la recerca d’una “dimensió desconeguda”. Aquests Material ha estat elaborat per professors i professores de l’Escola Pia de Catalunya. ESO · Crèdit 1. Barcelona 2009


La sèrie va destinada als alumnes d’ESO, Crèdits 2, 3 i 4. És material per a la classe de religió o cultura religiosa.

Cultura religiosa. Cicle inicial

Cultura religiosa. Cicle inicial. Guia pel mestre. Barcelona, Escola Pia de Catalunya, 2009.


És una sèrie que comprèn els cicles mitjà i superior de primària. Per a cada nivell hi ha la guia pel mestre i una carpeta amb les fitxes de treball per als alumnes.

Notícies de l'arxiu

- Des de principis d’octubre tenim un alumne de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en pràctiques per a obtenir la
diplomatura corresponent. Treballa en tasques de classificació i fitxatge de l’arxiu. Hi estarà aquest semestre.
- El pare Àngel Casas ha classificat i ordenat tots els goigs. Anys anrera ja ho havia treballat i ho continuà el pare Antoni Marcet. Ara hi ha introduït el fons que ens va
venir del pare Enric Dordal (a.c.s.) En total ocupen 16 caixes-arxivador, és a dir 160 cm de prestatgeria.
- El 27 de novembre se celebraren dues dades assenyalades. L’Escola Pia de Tàrrega festejava els 125 anys de la fundació i la de Caldes de Montbui iniciava el centenari. Des de l’APEPC hi hem col·laborat aportant material sobre la història del respectiu col·legi.
- El pare Marian Baqués ha entregat a l’APEPC dibuixos i material original que han servit per a la confecció dels volums del PAI; d’aquests llibres n’hem donat notícies en
diverses ocasions en aquest butlletí. També ara hem rebut uns quants exemplars més.
- El mateix pare Marian ha portat per al nostre museu el cartell imprès amb el programa de les celebracions del segon centenari de la fundació de l’Escola Pia a
Moià. Està emmarcat i ben conservat. És una bona peça històrica. El reproduïm al final en la fotografia.
- Del col·legi de l’Escola Pia de Tàrrega hem rebut part de l’arxiu de la comunitat.

dimecres, 13 de gener de 2010

El nostre fons antic.

La biblioteca del nostre arxiu acull un fons d'uns 750 llibres dels segles XV a XVIII, nombre que serà àmpliament superat quan poguem ingressar la resta del fons antic que actualment espera a l'escola de Sarrià per manca d'espai a les nostres instal·lacions actuals. El més antic és un incunable de 1499 encara que el nombre més important pertany als impresos al segle XVIII. La major part dels llibres són de temàtica filosòfica i religiosa, encara que es disposem d'un important nombre de llibres dedicats a la instrucció dels escolars amb predomini dels tractats d'aritmètica i retòrica. Tenim una col·lecció de fullets d'examens, del segles XVIII i XIX, textos que mostraven el programa previst en els examens públics i que els alumnes exposaven oralment i en públic en acabar els cursos. Són un document poc freqüent de trobar i un testimoni important per a la història de la pedagogia, doncs ens parlen del que s'estudiava en aquella època i la importància que se li donava a la retòrica i a la declamació en públic.

 
Portada d'un llibre de filosofia de Plutarc amb comentaris de l'escolapi Odoardo Corsini (1702-1765), publicat a Florència el 1750. Exemplar únic a Catalunya i que només trobem a la biblioteca de l'Arxiu Provincial de l'Escola Pia. 

Des del mes d'octubre de l'any 2009 hem iniciat la seva catalogació en línia introduïnt els registres al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic podent ser així localitzables a tot el món. L'Arxiu de l'Escola Pia es fa més visible.

Printfriendly