dilluns, 27 de juny de 2011

La tasca de renovació pedagògica de les Escoles d'Estiu a Granollers. (1970-1975).

 
Ma. Rosa Vergés Clemente. Notícia de les Escoles d’Estiu del Vallès Oriental (1970-1975) i dels Moviments de Renovació Pedagògica. Granollers. Casal del Mestre, 2011. 

Entre 1968 i 1975 es varen organitzar a Granollers i altres ciutats catalanes unes trobades de formació de professors anomenats Escola d’Estiu pensats per avançar en la renovació pedagògica i suplir les mancances pràctiques i de base amb que es trobaven els mestres de les Escoles Normals d’aquells anys amb la intenció de posar les bases per a un canvi pedagògic. Des del curs 1966-67 l’Escola de mestres Rosa Sensat ja havia iniciat aquesta feina de formació pedagògica a Barcelona. Anteriorment s’havia iniciat un moviment de joves mestres que intentaven reprendre els avenços pedagògics de l’Escola Nova republicana, intentant evolucionar dins dels restringits marcs de l’educació nacional de la postguerra, actuant en escoles privades de caire progressista. Les trobades de Granollers comptaren amb membres d’escoles de la comarca que hi assistien a nivell individual. En elles es van debatre diversos aspectes i problemes de l’escola d’aquell temps i es van proposar idees i mètodes per la millora futura de l’escola catalana
Aquestes reunions produïren una documentació que l’autora va voler reunir i organitzar per a que no es perdés el record i el coneixement de la seva tasca. Per a l’elaboració del llibre s’ha usat aquesta informació a més de comptar amb moltes fonts orals de mestres que participaren en aquestes escoles. En aquells temps tota aquella informació no es va elaborar amb el propòsit de que fons guardada posteriorment i no s’han trobat actes de reunions ni memòries, sinó més aviat materials informals i  dispersos i sovint sense datar.
La primera part de llibre es dedica a fer una visió de les escoles de formació del professorat des d’inicis del segle XX i fins el final del franquisme, mostrant el context que en varen néixer les Escoles d’Estiu del Grup de Mestres del Vallès Oriental. La segona part descriu cronològicament i exhaustiva els aspectes organitzatius i de contingut que tingueren aquestes reunions entre 1970 i 1975. Finalment la tercera part dona notícia de la creació del Casal de Mestre, nascut amb l’empenta dels nous ajuntaments democràtics amb la intenció de servir de recolzament a la tasca pedagògica dels mestres de la ciutat. Inclou un capítol amb 15 lllistats de persones que varen participar en totes les edicions de les Escoles d’Estiu.
Es tracta d'un nou testimoni d'història social d'una època, la del final del franquisme, quan es veia proper un canvi al país que calia preparar amb il·lusió, amb la seguretat que el que es treballava serviria per a construïr una societat millor, però amb la recança de pensar que no tot podria sortir bé.

Enllaços: Casal del Mestre , Asssociació de Mestres Rosa Sensat Licencia Creative Commons
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

dijous, 16 de juny de 2011

La Casa de la Bolla

Escut que hi ha en una cantonada de la Casa de la Bolla  Foto:APEPC
Al carrer de Sant Antoni de Barcelona, davant les arcades de l'antic convent de Sant Antoni, hi ha un edifici medieval que fou conegut amb el nom de Casa de la Bolla. La seva funció era similar a les duanes, controlar el trafic de mercaderies, especialment teixits, que entraven pel portal de Sant Antoni, que s'aixecava just al costat de la casa. Un cop el transeünt havia satisfet l'impost, se li lligava amb un cordill a cada peça de roba una peça de metall amb una marca com a comprovant d'haver pagat l'impost, anomenada butlla o bolla. Aquest sistema de recaptació d'impostos, extés a altres mercaderies com ara els aliments,  va perdurar a Barcelona i a molts altres municipis al llarg del temps fins ben entrat el segle XX, sent conegut com a burot. L'edifici pertanyia a la Generalitat i va ser testimoni de la capitulació de Barcelona en la guerra de successió de 1714.  La casa pertany a l'Escola Pia des de fa quasi bé 200 anys, en els origens de l'Escola Pia Sant Antoni , en la que hi va desenvolupar la seva activitat docent i també hi hagué una impremta de material didàctic de la propia Escola Pia.

Us podeu descarregar un petit fullet que a l'Arxiu hem redactat amb amb la història de la casa.

 Licencia Creative Commons
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

Printfriendly