Entrades

Una arenga a la rebel•lió des de la trona: el sermó del Pare Jaume Vada contra els francesos a Mataró (1808).

El pare Josep M. Bosch i Raurell, col·laborador de l'APEPC