divendres, 29 d’abril de 2011

Història de l'Arxiu Provincial

Sala de consulta de l'arxiu fins el gener de 2011
Amb motiu de la inauguració dels nous espais, a l'entresòl del núm. 80 de la Ronda de Sant Pau, l'arxiu ha publicat un nou fullet sobre l'activitat i evolució de l'arxiu des del seu inici, però sobretot des de l'any 1981, quan l'actual arxiver Joan Florensa  se'n va fer càrrec. El podeu descarregar en aquest enllaç a la pàgina web de l'arxiu. En aquest opuscle s'hi descriu com l'arxiver es va enfrontar a l'organització i classificació de la documentació de la casa seguint sempre les normes arxivístiques reconegudes, reformant la classificació que s'havia utilitzat fins llavors. Aquesta ha sigut una feina eminentment personal, malgrat haver comptat amb diversos col·laboradors, que ha estat reflectit en l'estil final de l'obra, que ha pres un aire memorístic.
Malgrat les pèrdues de patrimoni que ha sofert la institució al llarg de la seva història, sobretot l'any 1909 durant la Setmana Tràgica i posteriorment el 1936 a conseqüència de la guerra civil, encara quedava documentació per conservar i la primera tasca que va caldre fer front fou la de concentrar tots els arxius locals de les comunitats. L'arxiu també ha fet altres feines a part de la recopilació i classificació de material: per exemple, s'ha confeccionat una base amb les dades de filiació de religiosos escolapis de la província, a partir de la recopilació i traducció de les consuetes i la consulta en els diccionaris i catàlegs de religiosos. També s'han elaborat diversos instruments de descripció d'alguns fons, El curs que ha seguit la biblioteca provincial acollida als mateixos espais que l'arxiu, també està descrit en aquest article. La biblioteca comprèn la recopilació del fons que es conserva de totes les comunitats que formà el conegut fons d'Alella, el qual inclou el fons antic amb més de 8.000 llibres, que s'han començat a introduïr al Catàleg Colectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. La biblioteca s'ha anat ampliant amb noves adquisicions de títols amb el criteri de recollir tot allò que es publica sobre Escola Pia. També s'ha anat complementant el fons amb altres obres de tema religiòs, pedagògic i històric principalment. L'hemeroteca intenta seguir el mateix criteri amb la recopilació de les revistes que ha produït l'Escola Pia a Catalunya. Això compren un important nombre de revistes escolars, publicades tant a iniciativa de la mateixa escola o l'associació de pares com pels  mateixos alumnes, amb mitjans molt modestos com la multicopista i fins i tot la distribució d'exemplars manuscrits. Complementa aquest particular fons revistes de temàtica religiosa, històrica, pedagogia o arxivística. En aquesta publicació també qui ha col·laborat amb l'arxiu i quina ha estat la seva activitat i quins són els projectes per el futur. /
Licencia Creative Commons
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

dilluns, 11 d’abril de 2011

Tesis de teologia 1726

L’escolapi pare Salvador Llenas de Sant Andreu (Sallent 1697 – Mataró 23 de maig de 1738) professà a l’Escola Pia de Moià el 1718. Sota la direcció del pare Baltasar Toneu de Sant Josep (Vic, 1691 – Mataró, 29 de desembre de 1751) defensà el dia 13 de juny de 1726 unes tesis a l’església de Sant Antoni de l’Escola Pia de Moià. Amb aquest motiu publicà l’adjunt full en el qual ho anunciava. Els dos escolapis, mestre i alumne, eren del grup de religiosos considerats progressistes, els quals entre altres coses defensaven una formació que anés més enllà del necessari per a l’escola. Aquest document és una mostra d’aquesta tendència.
Fitxa: 48’2 x 36’9 cm.; caixa 39’8 x 29’9 cm. Imprès a Barcelona: Imp. Jaume Sutià [1726]
Licencia Creative Commons
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

divendres, 1 d’abril de 2011

Biblioteca de l'APEPC


El fons de llibres antics que teníem fins ara a la nostra biblioteca de l'APEPC s'eleva a la quantitat de 871, a més de 14 incunables.

Últimament hi hem afegit els que procedeixen del fons que durant anys s'havia anat ajuntant a Alella i que deprés va guardar-se en caixes a l'Escola Pia de Sarrià. Els que han entrat de nou, sumen 8.512 llibres antics, a més de 6 incunables.

En total i distribuïts per segles renim lessegüents quantitats de llibres antics: 20 incunables, 431 del segle XVI, 1.489 del segle XVII, 5.932 del segle XVIII i 1531 del segle XIX. Tot plegat són, doncs, 9.403 volums els que formen el nostre fons antic de la Biblioteca.

Els que ja teníem abans es poden consultat tots en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. La resta esperem poder-los anar entrant.

Els nous locals inaugurats a principis de l'any actual 2011 ens han permès amb unes bones instal·lacions -com mostra la imatge adjunta- col·locar-hi aquesta crescuda considerable de llibres.

Printfriendly