Notícies de l'arxiu

- Des de principis d’octubre tenim un alumne de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona en pràctiques per a obtenir la
diplomatura corresponent. Treballa en tasques de classificació i fitxatge de l’arxiu. Hi estarà aquest semestre.
- El pare Àngel Casas ha classificat i ordenat tots els goigs. Anys anrera ja ho havia treballat i ho continuà el pare Antoni Marcet. Ara hi ha introduït el fons que ens va
venir del pare Enric Dordal (a.c.s.) En total ocupen 16 caixes-arxivador, és a dir 160 cm de prestatgeria.
- El 27 de novembre se celebraren dues dades assenyalades. L’Escola Pia de Tàrrega festejava els 125 anys de la fundació i la de Caldes de Montbui iniciava el centenari. Des de l’APEPC hi hem col·laborat aportant material sobre la història del respectiu col·legi.
- El pare Marian Baqués ha entregat a l’APEPC dibuixos i material original que han servit per a la confecció dels volums del PAI; d’aquests llibres n’hem donat notícies en
diverses ocasions en aquest butlletí. També ara hem rebut uns quants exemplars més.
- El mateix pare Marian ha portat per al nostre museu el cartell imprès amb el programa de les celebracions del segon centenari de la fundació de l’Escola Pia a
Moià. Està emmarcat i ben conservat. És una bona peça històrica. El reproduïm al final en la fotografia.
- Del col·legi de l’Escola Pia de Tàrrega hem rebut part de l’arxiu de la comunitat.

Comentaris