La tasca de renovació pedagògica de les Escoles d'Estiu a Granollers. (1970-1975).

 
Ma. Rosa Vergés Clemente. Notícia de les Escoles d’Estiu del Vallès Oriental (1970-1975) i dels Moviments de Renovació Pedagògica. Granollers. Casal del Mestre, 2011. 

Entre 1968 i 1975 es varen organitzar a Granollers i altres ciutats catalanes unes trobades de formació de professors anomenats Escola d’Estiu pensats per avançar en la renovació pedagògica i suplir les mancances pràctiques i de base amb que es trobaven els mestres de les Escoles Normals d’aquells anys amb la intenció de posar les bases per a un canvi pedagògic. Des del curs 1966-67 l’Escola de mestres Rosa Sensat ja havia iniciat aquesta feina de formació pedagògica a Barcelona. Anteriorment s’havia iniciat un moviment de joves mestres que intentaven reprendre els avenços pedagògics de l’Escola Nova republicana, intentant evolucionar dins dels restringits marcs de l’educació nacional de la postguerra, actuant en escoles privades de caire progressista. Les trobades de Granollers comptaren amb membres d’escoles de la comarca que hi assistien a nivell individual. En elles es van debatre diversos aspectes i problemes de l’escola d’aquell temps i es van proposar idees i mètodes per la millora futura de l’escola catalana
Aquestes reunions produïren una documentació que l’autora va voler reunir i organitzar per a que no es perdés el record i el coneixement de la seva tasca. Per a l’elaboració del llibre s’ha usat aquesta informació a més de comptar amb moltes fonts orals de mestres que participaren en aquestes escoles. En aquells temps tota aquella informació no es va elaborar amb el propòsit de que fons guardada posteriorment i no s’han trobat actes de reunions ni memòries, sinó més aviat materials informals i  dispersos i sovint sense datar.
La primera part de llibre es dedica a fer una visió de les escoles de formació del professorat des d’inicis del segle XX i fins el final del franquisme, mostrant el context que en varen néixer les Escoles d’Estiu del Grup de Mestres del Vallès Oriental. La segona part descriu cronològicament i exhaustiva els aspectes organitzatius i de contingut que tingueren aquestes reunions entre 1970 i 1975. Finalment la tercera part dona notícia de la creació del Casal de Mestre, nascut amb l’empenta dels nous ajuntaments democràtics amb la intenció de servir de recolzament a la tasca pedagògica dels mestres de la ciutat. Inclou un capítol amb 15 lllistats de persones que varen participar en totes les edicions de les Escoles d’Estiu.
Es tracta d'un nou testimoni d'història social d'una època, la del final del franquisme, quan es veia proper un canvi al país que calia preparar amb il·lusió, amb la seguretat que el que es treballava serviria per a construïr una societat millor, però amb la recança de pensar que no tot podria sortir bé.

Enllaços: Casal del Mestre , Asssociació de Mestres Rosa Sensat Licencia Creative Commons
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

Comentaris