Biblioteca de l'APEPC


El fons de llibres antics que teníem fins ara a la nostra biblioteca de l'APEPC s'eleva a la quantitat de 871, a més de 14 incunables.

Últimament hi hem afegit els que procedeixen del fons que durant anys s'havia anat ajuntant a Alella i que deprés va guardar-se en caixes a l'Escola Pia de Sarrià. Els que han entrat de nou, sumen 8.512 llibres antics, a més de 6 incunables.

En total i distribuïts per segles renim lessegüents quantitats de llibres antics: 20 incunables, 431 del segle XVI, 1.489 del segle XVII, 5.932 del segle XVIII i 1531 del segle XIX. Tot plegat són, doncs, 9.403 volums els que formen el nostre fons antic de la Biblioteca.

Els que ja teníem abans es poden consultat tots en el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. La resta esperem poder-los anar entrant.

Els nous locals inaugurats a principis de l'any actual 2011 ens han permès amb unes bones instal·lacions -com mostra la imatge adjunta- col·locar-hi aquesta crescuda considerable de llibres.

Comentaris