Una nova imatge de Sant Josep Calassanç

L’11 de desembre de l’any passat 2020, ens va arribar a l’Arxiu Provincial un paquet enviat per mossèn Josep Maria Armesto Miró, sacerdot de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels. De tant en tant aquest sacerdot ens envia estampes o referències escolàpies i calassàncies, també algun llibre objecte valuós. Aquesta vegada, però, era un paquet considerable.

Obert el paquet hi trobàrem la imatge de sant Josep Calassanç (26 x 5 x  4 cm.) de bronze que reproduïm juntament amb aquest text. Es tracta d’una composició que desconeixíem fins ara: el sant, dret amb un nen a l'esquerra el qual apreta un llibre sobre el pit; Calassanç té la mà dreta alçada i oberta rectament com assenyalant el cel. La imatge estava trencada per la part de baix; algú intentà enganxar-la però la cola també es trencà. 

El pare Josep Maria Valls n'ha fet una restauració, enganxant les dues parts i fent-ne una bona neteja. Ara brilla com una peça nova.

La imatge està col·locada sobre un cercle del mateix metall (9 x 1 cm.) amb la inscripció següent:: “San José de Calasanz Patrono del Sindicato Nacional de Enseñanza, España”. Cercle i figura formen una unitat.

La imatge i el cercle de bronze estan sobre un peu cúbic de fusta (8 x 9 x 9 cm.) que porta una petita placa (5 x 7’5 cm.) amb la inscripció: “A / Francesc de P. Sala / els companys de batxillerat / 1944-1997”.

En desconeixem l’autor i el lloc d’origen: a la part baixa posterior de la imatge hi ha un senyal que tal vegada sigui el signe de l’autor però no ho podem pas identificar. 

La petita placa que hem descrit i el lloc d’on ens ha vingut, ens permet conèixer quelcom d’història. Francesc de Paula Sala i Arnó, com els seus germans, va ser alumne del col·legi de Nostra Senyora de l’Escola Pia de Barcelona. Després entrà al Seminari per esdevenir sacerdot i exercí els últims anys en la parròquia de Santa Maria de Castelldefels. Allà morí i les seves pertinences restaren en algun racó que ara mossèn Armesto n’ha recuperat la imatge i ens l’ha enviat.

La família Sala Arnó és prou coneguda a l’Escola Pia: dos germans del Francesc de Paula són escolapis -Oriol i Antoni- i tenen un avantpassat ben famós, el seu oncle-avi pare Jaume Català i Comes, el que projectà la bata escolàpia quan era director de batxillerat a l’Escola Pia Sant Antoni;  la seva germana Joaquima, àvia de Francesc de Paula, trià la tela i la confegí; el pare Jaume va ser també el fundador de la revista Ave Maria, de les Congregacions Marianes de les nostres escoles i de la casa de Lovaina.

Joan Florensa


Comentaris