Exàmens a Puigcerdà el 1767


A través de l’Aniol Noguera ens ha arribat un fullet amb el títol Academia de letras humanas, que sacan a luz los discípulos de las Escuelas Pías de Puigcerdà baxo la dirección del P. Jayme de S. Juan Evangelista, profesor de humanidad de ellas. Se presentará al público en la plaza de su mismo colegio, para el día 24 de junio à las quatro de la tarde, año 1767 (Barcelona: por Juan Nadal, impresor, calle de Santa Ana. 23 p.; 19 cm. Molt bon estat).


Portada de l'examen públic de Puigcerdà de 1767. APEPC.

En aquell moment, doncs, el director de l’Acadèmia era el pare Jaume Andreu de Sant Joan Evangelista (Mataró 1735 - Moià 1791). Ingressà al noviciat de l’Escola Pia de Moià el 1752 i residí a Puigcerdà en dues etapes, 1761-1762 i 1765-1769. Exercí càrrecs a la Província, com el de mestre de novicis.


En la presentació o Prólogo de este Quadernillo s’indica que el motiu de celebrar-se actes semblants és per una banda estimular els alumnes a l’estudi i per altra fer visible l’esforç de professors i mestres en tot el procés educatiu. No era el primer any en que se celebraven aquells exàmens públics, ja que en la pàgina 8 és diu que s’havien celebrat també l’any anterior. Tanmateix, no sabem si s’imprimiren. I no només a Puigcerdà, si no que a la majoria de les nostres escoles es duia a terme aquest tipus de posada en escena, de visibilització pública de la tasca educativa realitzada durant tot el curs, de lluïment d’alumnes i mestres. A vegades amb la interpretació de peces musicals o de lírica; de dissertacions més o menys elaborades per part dels professors o dels estudiants; i d’altres únicament amb exercicis pràctics de memòria i recitació.


En els exàmens de 1767 a Puigcerdà hi participaren 21 alumnes de l’aula de gramàtica o secundària, 3 dels quals eren col·legials o interns. Dos reben el tractament de Don. Començà l’acte amb una declaració de què és la Gramàtica que recità el col·legial Antonio Illa. A continuació diversos alumnes repetiren i explicaren les epístoles de Sant Pau, escrits de Lluís Vives, les selectes sagrades i les profanes de M. Rollin i les epístoles de Ciceró. Contestaren preguntes sobre gramàtica i comentaren algun vers. Bona part del fullet l’ocupa el desenvolupament de Fundamento y origen de la Mytología. Per tancar l’acte, un alumne recità una poesia.


L’acte s’anuncià que tindria lloc en la plaza de su mismo colegio. Però hom podia preveure mal temps i per això al final s’adverteix que si no es pot celebrar el dia indicat, tindria lloc el dia següent i si en aquest tampoc podia celebrar-se, no hi hauria més ajornaments.


Aquests actes ens il·lustren dels contingits de l’ensenyament del segle XVIII. En aquest cas, veiem que els textos llatins usats corresponen molt poc a clàssics romans: només s’esmenta a Ciceró; tampoc sembla que s’expliquin altres matèries com història, geografia, o matemàtiques com es feia en altres escoles.


Per a nosaltres aquest fullet té una importància especial perquè són els segons exàmens impresos més antics que conservem dels nostres col·legis catalans. Tot i la seva simplicitat són un primer pas: el pare Jaume Andreu obrí un camí.                               Joan Florensa i Parés

 

Comentaris