Quaranta-tres llibres de la biblioteca d'Olot tornen a casa, vuitanta-cinc anys després

A començaments de maig vam rebre una trucada interessant a l'Arxiu: una senyora es posava en contacte amb nosaltres perquè, buidant la biblioteca familiar de casa els pares, havia observat que diversos llibres antics tenien el segell de l'Escola Pia d'Olot, i ens els oferia. Dit i fet: al cap d'uns dies ens arriben dues caixes amb els llibres.

El conjunt de llibres sobre la taula de consulta de l'APEPC


  
Exemple dels segells de Mataró i Olot
en un mateix exemplarEn total ens van arribar quaranta-tres llibres que, efectivament, duen el segell de l'escola d'Olot, tot i que alguns d'ells també inclouen segells de Sabadell o Mataró, que serien, segurament, el seu emplaçament originari. Altres porten a més a més el nom de l'escolapi que n'havia estat el propietari, com el P. Ildefons Ferrer, que signa com a censor/confessor del Tribunal del Sant Ofici.

Ha estat una veritable sorpresa, perquè són llibres dels segles XVII, XVIII i XIX, majoritàriament en bon estat de conservació. Amb l'excepció d'un diccionari, d'un parell de llibres d'ensenyament de gramàtica llatina i d'un parell més de comerç, es tracta de volums d'història de l'església, breviaris, sermons i llibres de la vida de Crist, tant d'autors forans com algun d'autor escolapi. La majoria són en llatí, tot i que també n'hi ha alguns en castellà i només un, el diccionari, té parts en català.

El que és interessant de tot plegat és que es tracta de llibres que van desaparèixer de la biblioteca d'Olot durant la Guerra Civil i que, vuitanta-cinc anys després, tornen a l'Escola Pia. I és que el 22 de juliol de 1936 els religiosos foren desallotjats de la comunitat i l'escola per la Federació Local de Sindicats Units (CNT); l'edifici tingué, els tres anys següents, diverses utilitats, que facilitaren una dispersió del material i objectes que hi havia hagut fins aleshores: escola, caserna, presó, habitatge per a refugiats i els últims mesos, hospital. No fou fins a l'abril de 1939 que l'escola tornà a obrir com a tal, però sense la biblioteca.


Agraïm moltíssim aquesta donació. Ben aviat catalogarem aquests exemplars per posar-los a disposició de tots els usuaris de l'Arxiu i la biblioteca de l'Escola Pia de Catalunya, podent ser consultats online a través del CCUC

 

Comentaris