Un nou escrit original de Sant Josep Calassanç : la visita pastoral Sede Vacante 1587


El 29 de març d’aquest any de 2016 hem descobert a l’Arxiu Diocesà d’Urgell un nou
escrit de sant Josep Calassanç. Situem-nos en aquell temps.

A causa de la llarga espera del nomenament d’un nou bisbe d’Urgell després de la mort d’Hug Ambròs de Montcada, els canoneges de la Seu en la sessió del 12 d’octubre de 1587 determinaren girar visita a tot el bisbat i es distribuïren els arxiprestats. Al doctor Rafael Gomis se li assignaren els de Tremp, Balaguer, Guissona, Agramunt, Sanaüja, Oliana i Ponts. S’emportà a Calassanç com acompanyant i secretari. Gomis va fer la visita entre els dies 26 d’octubre i 16 de novembre de 1587. Per a les visites a Oliana i a Ponts es va servir d’un altre secretari, la qual cosa ens fa pensar que Calassanç no l’acompanyà a Oliana i a Ponts. Les actes escrites per Calassanç es donaven fins per perdudes o extraviades. Ara, però, hem localitzat les actes de la visita als arxiprestats de Tremp, Balaguer, Guissona, Agramunt i Sanaüja. Aquest plec estava amb les altres actes de visita de 1587, però com que no estan signades, ningú havia identificat l’autor per la lletra. El manuscrit que ara hem descobert, és un plec de 30 pàgines en format foli, com un plec de paper de barba clàssic.

Primera pàgina del manuscrit. / Arxiu Diocessà d'Urgell

Les actes escrites per Calassanç ocupen 22 pàgines, des de la segona endavant, sense pàgines en blanc. A les pàgines 1, 25, 27, 29 i 30 hi  ha algunes anotacions de Calassanç. A la pàgina 25 es transcriu una carta que signa  Cap de Vila i seguida d’una anotació de Rafael Gomis. És tot en llengua catalana, excepte paraules llatines que segons el costum de l’època s’usaven.

El document no està signat, ni el nom de Calassanç hi figura enlloc. De totes maneres no dubtem de l’autoria per l’estil inconfusible de la lletra i per un signe que hi trobem algunes vegades i que ell acostumava posar en les còpies de les cartes en el llibre copiador i en les actes dels capítols dels canonges. És com una rúbrica sense posar-hi el nom. A més de les parròquies arxiprestals (Tremp, Balaguer, Guissona, Agramunt, Sanaüja), visitaren altres parròquies, entre elles la de Peralta de la Sal. En cada lloc visiten el temple parroquial, les capelles de la població i el cementiri. Indiquen les deficiències que hi troben i obliguen sota penes reparar-ho en un temps limitat. De cada altar s’indica a quin sant o invocació està dedicat sense fer-ne una descripció i els beneficis que hi ha amb el nom del sacerdot que els serveix. Especial atenció es té sempre del sagrari. Per aquestes actes podem saber el nom de cada un dels sacerdots que hi havia a cada parròquia i l’ofici i benefici que tenia. Només en el cas de la visita a Peralta de la Sal, trobem una exhortació de tipus moral sobre els costums dels fidels. S’exigeix acabar amb les blasfèmies i mal parlar de la gent.

Creiem que aquest document és una bona aportació per a la biografia de Calassanç, però al mateix temps ofereix bones i noves dades per a la historia local dels pobles visitats, per a la del bisbat d’Urgell i per a la de Catalunya en general.
Joan Florensa
Aniol Noguera

Signatura atribuïda a Calassanç en aquest manuscrit
Signatura de Calassanç en el llibre copiador 
de cartes dels capítols dels CanongesComentaris