Manual de desenvolupament d'habilitats matemàtiques

BAQUÉS TRENCHS, Marian ; RIART VENDRELL, Joan ; VIRGILI TEJEDOR, Carles. Tests numéricos [TN]. Manual técnico y de aplicación con programa de desarrollo numérico. Madrid: CEPE (Centro de la Educación Preescolar y Especial), 2009. 92 p. ISBN 97884786973288

Bateria de vuit tests dirigida a alumnes des de tercer de primària fins a quart d'ESO. El seu objectiu és diagnosticar l'habilitat i automatització del càlcul, la capacitat de manipulació mental de conceptes quantitatius formulats en conceptes verbals i vocabulari.

Comentaris