Llibres de cròniques de l'Escola Pia Balaguer

Entre de la documentació important que tenim en l’Arxiu Provincial, cal destacar els llibres de crònica que porten diversos noms, com crònica pròpiament dita, secretari, llibre de resolucions, etc.
Amb els anys han canviat de títol i de manera de redactar-se, però mantenen un interès per a la història de cada col·legi i de la província en general. Depenen sempre de la cura del responsable de redactar el llibre -cronista, secretari- de donar més o menys informació dels fets.
En tenim algunes anteriors a 1936. Com més antigues, més interessants. A vegades s’han fet unes cròniques retrospectives que tot i no ser contemporànies als fets, no deixen de tenir importància. Després de 1939 cada comunitat redactava la seva crònica i es conserven totes, fins que durant la dècada dels anys ‘70 es deixaren de portar. Després es començaren les cròniques o llibres de comunitat que no parlen ja de les activitats i vida de l’escola.
Els autors dels llibres de crònica acostuma a ser el rector. Les primeres cròniques són més aviat diàries; a partir de la segona meitat del segle XIX la Província determinà que es redactessin seguint uns temes prefixats i per tant s’havien d’escriure a finals de cada trienni. Algunes cròniques dels últims anys tornen a ser diàries, seguint els fets. El secretari de la comunitat és el responsable de redcatar el seu llibre que sempre és diari i que s’ha de limitar a les qüestions oficials: canvis de religiosos, reunions, nomenaments, quadre de professors, celebració de les festes, documents oficials de l’orde, etc) , cosa que no sempre es compleix, sinó que s’hi afegeixen altres fets.
A continuació enumerem les cròniques que tenim de l’Escola Pia de Balaguer, perquè és de la que en conservem la primera i més antiga que comença amb la fundació del col·legi el 1700. D’alguns indiquem fets importants que s’hi descriuen i que a vegades són les úniques fonts conegudes d’aquests fets. De cada volum indiquem la signatura en el nostre Arxiu.

1 - Libro de las Escuelas Pías de Balaguer. Contiene: 1º los Sucesos desde la Fundación.  fol. [1], 2º Fundaciones. fol. 351, 4º Possesiones de tierras. fol. [401]. Llibre enquadernat en pell, dues tanques, 31 x 21 cm. L’escrit de la portada, amb tinta de color verd. En APEPC: 07-11 / caixa 1. La crònica dels fets de la Guerra de Successió està publicada a Florensa, J.: Tres-cents anys de l’Escola Pia de Balaguer, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 232-237.

2- Libro del Secretario del Colegio de las Escuelas Pías de la Ciudad de Balaguer en que se notan las cosas notables. Comienza en el año 1813, en el mes de Noviembre quando se volvió a restablecer [el colegio] a últimos de la guerra de España con Francia. Arriba al 1913. 233 f.; 29 x 21 cm. quaderns relligats i enquadernació en pergamí. En APEPC: 07-11 / caixa 2. Descriu els difícils anys de la supressió amb les lleis de Medizábal i la transformació que suposà la desamortització de Madoz amb la nacionalització dels béns comuns municipals, amb els l’ajuntament pagava el sou dels mestres.

3 - Libro de Crónica de las Escuelas Pías Balaguer [1936-1967]. 100 folis, 31 x 21 cm. A més del text conté fotografies, programes i algun document. En APEPC: 07-11 / caixa 1. Recull les peripècies de cada religiós el 1936 per salvar la vida i la mort dels que foren assassinats; també hom hi pot trobar els problemes per a la recuperació del col·legi després de la guerra. Amb detall s’explica l’absorció de l’Acadèmia del Sant Crist el 1952 per aconseguir el reconeixement del batxillerat.

4 - Crónica del Colegio de las Escuelas Pías de Balaguer. 1699-1936. 8 p. mecanografiades, 31 x 21 cm. Dos exemplars, original i còpia carbó. En APEPC: 07-11 / caixa 3

5 - Libro del Secretario. Escuelas Pías Balaguer. 14 abril 1939 - 28 desembre 1956. 100 folis, 31 x 21 cm. En APEPC: 07-11 / caixa 3.

6 - Memoria reseña de Marian Federico. Cursos 1959-1964. 56 p. mecanografiades, quartilles. En APEPC: 07-11 / caixa 2.

7 - Libro de crónica. Escuelas Pías Balaguer 1967-1976. 100 folis, 31 x 21 cm. Conté també els períodes 1975-1976, 1976-1984, 1985-1988. A partir del curs 1975-1976 (fol. 80) està en català. En APEPC: 07-11 / caixa 1.

8 - Memoria Gráfica. Escuelas Pías. Balaguer.1967-1971. 100 folis, 31 x 21 cm. Fotografies, programes, retalls de premsa. En APEPC: 07-11 / caixa 2.

9 - 2º libro de Crónica Gráfica correspondiente al 2º trienio del P. Juan Zanuy Marimón. Va de junio 1971 a 1975. 200 folis (86 utilitzats), 31 x 21 cm. Fotografies, programes, retalls de premsa. En APEPC: 07-11 / caixa 2.

10 - Libro del secretario. Balaguer 1957-1967. 100 folis, 31 x 21 cm. En APEPC: 07-11 / caixa 6

11 - Libro del secretario. Escuelas Pías. Balaguer 1967-[1975]. 200 folis (escrits només 83), 31 x 21 cm. En APEPC: 07-11 / caixa 6.

Joan Florensa

Comentaris