Un quadern de bitàcola al fons de Calella.

Entre la documentació que ja fa anys va ingressar a l’Arxiu Provincial provinent de l’Escola Pia de Calella s’hi troba un quadern de bitàcola. Desconeixem el motiu pel qual aquest document, aliè a la tipologia documental que habitualment forma els fons escolars o personals, va arribar a l’escola. El cas és que s’ha conservat i ens ha arribat fins el dia d’avui.
Enquadernació i  aspecte exterior del quadern de bitàcola
En la marina mercant els pilots o els capitans dels vaixells anotaven diariament en un quadern o llibreta els fenòmens atmosfèrics, el rumb i tots els esdeveniments que es produïen durant el viatge. Són font d’informació per a la història del país, de la marina mercant i tots els assumptes relacionats amb ella i fins i tot per aporten dades per a la recerca en meteorologia. El quadern està escrit en castellà i a la primera pàgina podem llegir que pertany al bergantí espanyol "Eduardo", de matrícula de Barcelona i portant 171 tones. En algunes pàgines la tinta està molt pàlida i esborrada i és molt difícil llegir el text a simple vista.  Les pàgines del volum, enquadernat en mitja tela, el formen unes fitxes impreses a Barcelona per Ignasi Oliveres i té un gruix d’uns quatre centímetres, amb unes mides de 15x22 cm. Inclou tot el recorregut d’un llarg viatge amb finalitats comercials.

L'"Eduardo" salpa de Barcelona el diumenge 17 de setembre de 1848 amb un destí indefinit: “Montevideo, ó, Buenos Aires”, d’aquesta manera està escrit.

Primera pàgina del quadern, el vaixell salpa de Barcelona el 17 de setembre de 1848
El dia 7 de gener de 1849 llegim que el vaixell salpa de Buenos Aires cap L' Havana. El dia 17 de juny de 1849 torna a salpar ara de L’Havana amb destinació novament cap a Buenos Aires. En les descripcions, el capità o pilot informa de la posició, la direcció i intensitat del vent, les condicions meteorològiques i l’estat de la mar. No tenim cap notícia de la càrrega. Quan es creua amb algun altre vaixell o quan visualitzen la costa o alguna illa el quadern en deixa testimoni. També anota l’aparell, les veles, que utilitza en funció del vent que es troba. 
Anotacions del dia 3 d'agost de 1849
El llibre s’acaba L’1 de setembre de 1849 quan el vaixell arriba a Buenos Aires. Fins la darrera pàgina no apareix la signatura del pilot o capità, José Costas.

Darrera pàgina del quadern. Arribada a Buenos Aires, l'1 de setembre de 1849Ens trobem davant un testimoni del comerç colonial català amb Amèrica que al llarg del segle XIX va enriquir moltes famílies catalanes, els anomentats indians, principalment amb el comerç i elaboració de teixits de cotó, però també amb la elaboració i importació d'altres productes molt diversos com el sucre, el tabac o els licors destilats. És coneguda també la relació d'alguns d'aquests comerciants amb el tràfic d'esclaus per al treball a les plantacions.

Podem cercar més informació? Es podria tibar d’algun fil per trobar l’origen d’aquest document, o al menys alguna dada complementària? Hem fet una primera aproximació amb la que que, en cas de voler aprofundir, podem prendre com a punt de partida.

Hem cercat al catàleg del Museu Marítim el nom de José Costas, a la seva col·lecció de documents i trobem dues referències molt pròximes en data i similitud de viatge:

El Diario de navegación de José Costas y Pujol, datat el 1840, té moltes similituds amb el nostre document. La descripció diu: Jaume Pujol, capità del bergantí espanyol Julio, en rutes de Barcelona a l’Havana, de L’Havana a Nova Orleans, de Belice a l’Havana, de l’Havana a Barcelona, de Cayo Hueso a Barcelona (12/01/1840-23/05/1840) Apareix com a col·laborador, devia ser el pilot, Josep Costas i Pujol.  Són 8 anys abans de la data del nostre diari, i una navegació cap a l’Havana i el Carib i retorn a Barcelona.

La segona referència és el Quadern de Bitàcola del Arrogante Emilio, bergantí, escrit pel seu capità, Josep Costas. Aquest vaixell fa una part de la ruta que realitza el bergantí Eduardo, al nostre quadern, de l’Havana a Buenos (22/12/1852-14/06/1853) i de Buenos Aires a l’Havana (07/11/1853-04/01/1854).

És la mateixa ruta que el nostre diari, però tres anys després. Tenim, doncs, uns primers indicis per pensar que aquest Josep Costas pugui ser el mateix mariner que va escriure el quadern que, en un moment que no coneixem, va arribar a l’Escola Pia de Calella.

Oriol Casanovas. 

Comentaris