El fons de colònies Jordi Turull augmenta

Fa uns mesos vàrem rebre a través del pare provincial Eduard Pini un interessant fons de documentació de Joan Carles Montagut, conegut com Monti.
Joan Carles va fer molta vida a Colònies Jordi Turull primer com a alumne i després com a monitor arribant a ser director d’algunes tandes. En aquesta segona etapa recollí i guardà molt material de la vida de la institució.
Dintre del fons de Colònies Jordi Turull (07-34) i en la sèrie documents i escrits personals (12) i hem creat un nou fons amb el nom del donant Joan Carles Montagut i Manyosa.
Aquest fons l’hem dividit en els següents apartats dels que detallem breument el seu contingut.
La casa de Pineta el 1976
Fotografies i diapositives: hi ha moltes postals de la Vall de Pineta procedents d’exposicions. Les fotografies són de la casa de Colònies i mostren sobretot les obres que s’ho van fer a finals del segle XX; hi ha un grup de fotografies ampliades i plastificades per exposicions. Les diapositives mostren més la vida i activitats dels grups que hi han passat.
Dibuix de Joan Carles Montagut d'aquest fons
Dibuixos i il·lustracions: entre els primers destaquem una de les joies que ens ha donat el Monti: els dibuixos de les portades del Timbaler, 27 originals de Rita Culla. Hi ha dibuixos del mateix Monti i d’altres que han participat en les colònies. Guardà cartells dels congressos de monitors, de propaganda de les Colònies; no sols els cartells sinó també, en alguns casos, els fotolits i les proves d’impremta. També hem rebut cartells manuscrits i originals, com els advertiments als visitants o els disset apartats o normes que regien en les Colònies.
Aqüarel·les de Joan Carles Montagut per decorar la casa
Objectes: són variats, com objectes de roba: mocadors commemoratius, bosses, gorra; sobretot fan referència als aniversaris que s’han celebrats a Colònies Jordi Turull. Tres segells de goma de l’entitat.

Material didàctic: de manera especial hi ha material per als tallers sobre la natura amb pàgines dedicades a les aus que es poden veure en la Vall de Pineta. Els nois i noies disposaven de moneda pròpia de la Colònia i en Monti en conservà uns exemplars.


Adhesiu per a les colònies

Organització general: hem recollit sota aquest apartat tot el relacionat amb congressos de monitors als que assistí o organitzà en Monti. Reglaments i estatuts de Colònia Jordi Turull.

Tandes de colònies: Joan Carles participà com a monitor en moltes tandes i després en va ser director d’algunes. Guardava material de les tandes entre 1976 i 1999, de les que dirigí hi ha una documentació molt complerta i detallada. Documenta, doncs, 23 anys de vida de la institució.
Joan Florensa

Comentaris