Els fons personals de religiosos

Aquest apartat va ser una de les meves primeres preocupacions en ser nomenat arxiver provincial. El 1982 vaig trobar a l’arxiu unes caixes grans plenes de papers sense classificar: hi havia de tot, estampes, manuscrits, retalls de premsa, programes…  Com que majoritàriament es tractava de petites referències a religiosos, vaig creure que el més pràctic era utilitzar uns sobres o bosses personals amb el nom del religiós i posar-hi dins tot el que anés trobant sobre ell. 

Amb els anys aquests fons s’han anat ampliant. El Departament Jurídic ens ha anat baixant, després de la mort de cada religiós, la documentació que ells havien recollit i generat sobre qüestions econòmiques, de jubilació o per l’enterrament. Ho ajuntàvem a la bossa que nosaltres teníem, però no constava enlloc.

Amb la molta i variada documentació que hem anat reunint de cada religiós, avui tenim una classificació amb les sèries següents en el programa SHADES: pertinences personals, articles publicats, manuscrits, dibuixos, correspondència, fotografies, música, objectes. Les bosses, però, no figuraven en la classificació.

A finals de l’any passat el Secretari provincial ens transferí els sobres amb el cúrrículum dels religiosos difunts. És un conjunt important i voluminós. Aquesta entrada de documentació ens va fer plantejar com guardar-ho juntament amb el que ja teníem. Hem afegit una nova sèrie cada fons personal del religiosos i hem anomenat: currículum; com a subsèries hi incloem les bosses procedents de l’Arxiu provincial, del Secretari provincial i del Departament jurídic. No detallem més perquè suposaria moltes hores i anys de feina. Preferim fer aquesta descripció genèrica, però que sigui de tots. Hem omplert més de seixanta caixes-arxiu i encara queda molta feina a fer. 

Entre la documentació rebuda del Secretari provincial hem descobert que hi ha moltes fitxes amb el currículum de religiosos anteriors a 1936, és a dir que no es va perdre tot l’Arxiu del Secretari provincial amb la crema d’aquell dolorós juliol. Es tracta de fitxes de cartolina de 23’5 x 29’5 cm. de color blanc, però algunes són de color rosat, amb el nom del religiós escrit en cal·ligrafia redondilla. Normalment tenen taques d'humitat que en alguns casos en dificulten la lectura per la dissolució de la tinta. El període de datació de les fitxes s'amplia incloent els anys entre 1909 i 1936. Això si, no hi ha la fitxa de tots els religiosos d’aquells anys; la majoria es va perdre. Així ara tenim, per exemple, el currículum sencer del Pare Tomàs Viñas, que morí el 1929, el del Pare Joan Solà i Corominas, que traspassà el 1935, o  el del Pare Wenceslau Ciuró que deixà l’Orde el 1937.

Últimament tenim consultes de persones que reconstrueixen el seu arbre genealògic familiar i troben el nom d’un avantpassat que era escolapi. Venen a buscar informació. Ara els podrem donar més dades del religiós en alguns casos.
Joan Florensa

Comentaris