Tres arxivers generals catalans

En el segle XX tres escolapis catalans han ocupat el càrrec d’arxiver general de l’orde de l’Escola Pia i els tres han deixat imprès un volum amb la seva aportació. No ens toca ara i aquí fer una detallada descripció de la seva tasca; només en fem un breu record.
Aprofitant que ens trobem en el Dia Internacional dels Arxius (9 de juny) simplement volem fer esment d’aquesta aportació que des de Catalunya es va fer a l’Arxiu General.

Tomàs Viñas, inicis s. XX /APEPC

El primer va ser el pare Tomàs Viñas i Sala (Mataró 1864 - Barcelona 1929) que va tenir cura de l’Arxiu General de 1901 a 1912.
Recollí el fruit de la seva tasca d’ordenació de la documentació en el volum: Inventarium chronologicum magni Tabularii Religionis CC. RR. PP. Matris Dei Scholarum Piarum (Roma: Typ. Polyglota Vaticana, 1912; 250 p.). Dividí tot el fons en XX seccions i el classificà en 604 números o entrades, que subdividí sempre que convenia.

Llogari Picanyol, 1930 /APEPC

Entre 1923 i 1958 ocupà el càrrec el pare Llogari Picanyol i Pla (Moià 1896 - Sabadell 1968). Organitzà l’arxiu de manera diferent després d’estudiar sobre la matèria en l’Escola de Diplomàtica i Arxivística del Vaticà. Creà set apartats que nomenà: Regestum Calasanctianum, Regestum de Servis Dei, Regestum Generalitatis, Regestum Provinciarum, Regestum Religiosorum, Domus Generalitiae i Historia - Bibliografia. Publicà el contingut d’aquests apartats en el llibre: Inventarium magni tabularii Ordinis Scholarum Piarum (Roma: Apud Curiam Generalitiam, 1937; 80, 2 p.; XIV làm.).
També publicà un inventari antic, que havia deixat manuscrit el pare Ottavio Manetti (Florència 1722-1794) durant els anys que va ser arxiver general (1760-1763): Inventario cronologico dell'Archivio Generale delle Scuole Pie. Guida per l'Archivio Generalizio. Editio a cura P. Leodegario Picanyol (Roma: PP. Scolopi, 1955;  241 p.). Havia classificat tota la documentació sota tres fons: Scuole Pie in generale, Provincie e case dell’ordine i B. Giuseppe Calasanzio. Tot l’inventari està en italià, mentre els dels altres està en llatí.

Claudi Vilà Palà, aproximadament en l'època que fou arxiver general / APEPC

El tercer escolapi català director de l’arxiu general de l’Escola Pia va ser el pare Claudi Vilà i Palà (Calders 1918 - Barcelona 1999). Ocupà el càrrec de 1976 a 1985. Acceptà la classificació del pare Picanyol i es dedicà a descriure fons que no havien entrat en els inventaris anteriors, seguint els mateixos criteris. El fruit d’aquest treball el tenim en el volum: Tabularium Generale Scholarum Piarum: Tria nova regesta (Roma: Editiones Calasanctianae, 1977; 82, 1 p. : 2 làm.). Els tres fons descrits són: Regestum Literario - scientificum, Regestum oeconomicum i Regestum musicum.

Joan Florensa

Comentaris