Fonts documentals de la Guerra Civil a l'APEPC

Fa 80 anys del començament de la Guerra Civil i aquests dies se n'ha fet difusió en molts canals i diaris. Des de l'APEPC volem fer la nostra aportació informant sobre alguns materials documentals que es conserven a l'arxiu sobre aquest conflicte. Mostrem tan sols alguns exemples i només sobre aquest determinat moment bèl·lic, ja que del període posterior existeix també molta més informació al voltant del context escolar i religiós que va sobrevenir.

Província. 
Circulars Circulars dels Provincials (02-20) Circulars del Secretari (03-10). Documentació produïda directament pel provincial Manuel Bordás (1936-1940) o o el seu secretari Joan Profitós, representa la documentació oficial de la Província i dóna notícia de la seva activitat. Majoritàriament és una documentació produïda a l'exili o al final de la guerra però informa sobre la situació dels religiosos durant el conflicte.

Crònica d'Alella. Activitat dels religiosos durant la guerra. 
Cròniques dels col·legis 
La crònica és el document que recull l'activitat de cada comunitat i fins a finals dels anys vuitanta del segle XX es pot qualificar també com a crònica de l'escola. A les Constitucions i Regles Comunes de l'Escola Pia es defineix la tasca del cronista (R450), per tant, cada col·legi té la seva crònica.  El conflicte va provocar a comunitats i religiosos un fort trasbals en els anys de guerra, l'activitat de les escoles fou interrompuda, les comunitats foren disgregades i els religiosos van haver de fugir i amagar-se. Per tant les cròniques foren escrites a partir del restabliment de l'escola i comunitat, en forma de memòria retrospectiva a partir de començaments de 1939. El superior provincial demanà que cada religiós presentés un escrit relatant la seva vida durant els tres anys de guerra civil. La resposta va ser diversa. En les cròniques dels col·legi presentades al capítol provincial de 1940 o en el següent 1943 hi ha una crònica de les incidències ocorregudes a la casa i unes dades sobre cada
religiós de la comunitat.

En algunes ocasions la crònica intercala entre el text fotografies, fullets i retalls de premsa i són font d'informació directa sobre la comunitat i bon instrument auxiliar per introduir-nos en l'ambient que es visqué a partir del 18 de juliol de 1936 en les poblacions on residien els escolapis.

Màrtirs 1936-1939 (05-31)
Documentació sobre els religiosos catalans assassinats durant la guerra. Comprèn els processos de beatificació iniciats, que descriuen les circumstàncies de la seva mort i per tant la seva activitat durant aquells mesos i les celebracions per recordar aquests religiosos. També es guarda de cada un dels religiosos desapareguts la documentació que es recollí amb motiu de la publicació dels volums amb totes les biografies a Escolapios víctimas de la persecución religiosa en España.  

Testimoni de Josep M. Sirés. 
Memòries i testimonis personals 
Molts escolapis van deixar escrites amb motiu de la petició del provincial les seves vicissituds durant la guerra, la majoria havent de fugir per no ser assassinats. Són els records escrits de la ma de Joan Profitós, Jaume Casanovas, Pere Boronat, entre altres. Estan agrupats a 06-22, c. 1-2

Altres testimonis
Diari del 18 de juliol a Casa Badia, relat del 18 de juliol a Terrassa per Miquel Altisent 08-03 c- 9 i 32. Francesc de P. Badia i Tobella fou assassinat poc després, el 24 de juliol, a la Carretera de Matadepera juntament amb altres industrials terrassencs.
Salvador Dalmau i Castel. Escrits diversos sobre la guerra civil i la seva estada a la presó Model i el camp de treball dels Omells (08-20 c. 12)
Treinta meses de despotismo Rojo, de Josep M. Sirés Ibern,  manuscrit amb la crònica de la persecució situada a Alella. 08-F170, 08-03 c.90
Testimoni de Jaume Casanovas i Perramon

Altres documents dels col·legis i dels escolapis
Màrtirs escolapis a Calella, 07-15, c. 26
Moments conflictius, 1909 i 1936. 07-19 c. 50. Cròniques dels esdeveniments violents de 1909 i 1936 a Mataró. Sense signatura.

Correspondència
Sovint en cada fons personal es pot trobar les sèries que inclouen la correspondència, amb la que es pot trobar en alguns casos relats de la situació que varen viure durant la guerra.


Fotografies
En molts fons de col·legis apareixen fotografies amb aquesta temàtica.Són molt remarcables les que es van prendre durant l'atac i destrucció de l'Escola Pia Sant Antoni de Barcelona.

Façana de l'Escola Pia Sant Antoni, incautada per la CNT


Comentaris