Llibres de bibliòfil (3)

En els dos articles anteriors publicats en aquest nostre blog hem anat exposant llibres singulars, els que acostumem a denominar de bibliòfil. Assenyalàvem que les característiques que poden convertir un llibre en especial són: el títol, la dedicatòria, la tipologia, la qualitat del paper, la singularitat, l’enquadernació; és a dir, alguna cosa que el fa diferent o singular.

La tipologia dels llibres amb alguna singularitat que tenim són diverses, com per exemple: llibres de primera comunió, devocionaris, llibres litúrgics tant els d’altar com els dels fidels, premis escolars, obsequis; hi podem afegir les enquadernacions d’alguns treballs escolars.
Llibres de Primera Comunió amb enquadernacions diferents. 
Recollim a continuació alguns d’aquests llibres especials que tenim a la nostra Biblioteca Provincial. No en fem pas una relació exhaustiva, sinó simplement una selecció.

Llibres de Primera comunió
De llibres de primera comunió en tenim uns quants. Són blancs i servien perquè el nen o la nena els lluïssin com un complement més. Una mateixa edició d’un llibre el tenim amb enquadernacions diferents. Per exemple del llibre San Martín: Tesoro celestial: primer libro de devoción en la aurora de la vida. - 1a ed.. - Barcelona: Sanmar, 1956 ; 149 p.; il.; 11 cm. Enquadernació de luxe, amb dibuixos vegetals i una medalla daurada (# 2 cm.) amb Jesús i dos joves a la coberta.
Llibre de primera comunió. En tenim tres exemplars del mateix llibre amb adorns diferents.

Missals
Missal amb enquadernació especial. 
És conegut el de Altisent, Miquel : El nostre missal. - Madrid: Compañía Bibliográfica Española sa., 1960; 211 p.; 17 cm. Enquadernació de luxe amb pell i dibuixos daurats, en un estoig. A vegades el missal dels fidels o el devocionari es protegia amb unes cobertes de pell repujada: d’aquestes cobertes en tenim algunes a vegades acompanyant el llibre i altres soltes.

També guardem algun missal d’altar amb característiques especials com el Missale romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum S. Pii V Pont. Max. jussu editum, aliorum. - XXII ed. juxta typicam Vaticanam. - Ratisbona: Sumptibus et Typis Friderici Pustet, 1939; 55, 816, 220, 36, 4 p. i afegits: 2 làm. color; 32 cm.
Enquadernació en pell amb els quatre evangelistes, 8 claus, 2 tanques metàl·liques.

Edicions especials

Un llibre o millor un fullet molt especial és aquest: Jacinto de San Vicente: Oración fúnebre en las Honras del Ven. Siervo de Dios P. Ioseph de la Madre de Dios Fundador de los clerigos regulares pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pias ... / díjola ... Iazinto de San Vicenzio ...; traducela el P. Agustin [Passante] de S. Thomas de Aquino rector del Collegio de la Esc. Pia de Moyá … - En Varsovia: por Pedro Elert, 1649; y de nuevo en Moyà por Pedro Abadal, 1684. 29 p. : 1 gravat ; 20 cm. La pecularietat d’aquest opuscle consisteix en que Pere Abadal era un gravador i no un impressor de llibres. Aquest és una excepció i se’n coneixen poquíssim exemplars.

Entre les dedicatòries que creiem especial és del llibre de Josep Redorta Lorente: Conflict management: Ciencia aplicada a la gestión del conflicto amb pròleg de Rosa Torre i epìlog de Pascual Ortuño. - Barcelona: Almuzara, 2016; 222 p.; il.; 23 cm. - (Manuales de Economía y Empresa). Amb dedicatòria impresa i signatura a mà de l'autor a l'escolapi Jaume Romans, antic professor de l’autor a Granollers.

A aquests llibres hi podem afegir com a enquadernacions especials els exercicis escolars que entre 1900 i 1936 guardaven d’alumnes, que en acabar el curs els relligaven en volums i la coberta s’imprimia amb aires modernistes. En tenim dels col·legis de Sant Antoni, de Sarrià, de Valls, d’Alella i de Terrassa.

Joan Florensa
Problemes d'Aritmètica, EP S. Antoni, 1917


Comentaris