Instruccions per començar el nou curs (1939)

El document que presentem a continuació es testimoni dels primers moments de represa de l'activitat escolar a Catalunya i en concret a Barcelona el 1939, immediatament finalitzada la guerra civil. Es tracta d'una carta del rector de la Universitat de Barcelona i delegat del Ministeri d'Educació Nacional amb data de 24 març i dirigida al rector de l'Escola Pia Sant Antoni concedint el permís per tornar a fer classe, tot acomplint alguns requisits. Les noves autoritats volien tenir sota control tots els aspectes de la vida social i una de les primeres accions va ser definir com i en quines condicions havien de començar les classes interrompudes per la guerra.
Façana entre 1937 i 1939. CAT APEPC 11-07-28 c. 2

L'edifici de l'Escola Pia Sant Antoni en aquells moments no estava en condicions d'obrir de nou les aules. Havia estat incendiat a començaments de la guerra, fou ocupat per la CNT-FAI i convertit en un ateneu llibertari fins els fets de maig de 1937. En entrar l'exèrcit franquista l'edifici va ser novament ocupat, en aquest cas per un terç de la Brigada de Navarra. L'edifici va ser recuperat el 14 d'abril de 1939, però el seu mal estat impedia començar immediatament. Estava tan deteriorat que fins i tot es va plantejar vendre'l, però la insistència del p. Joaquim Tous va prevaldre i ajudat pel p. Agustí Cuadras es va iniciar la restauració que va possibilitar iniciar les classes del curs 1939-40 a pàrvuls i primària, doncs ja s'havia rebut l'autorització provisional que s'esmenta en el document que comentem.


No feia ni dos mesos de l'entrada de l'exèrcit franquista a Barcelona que el delegat del Ministeri d'Educació Nacional i nou rector de la Universitat de Barcelona, Emilio Jimeno Gil, envià aquesta carta carta al rector de l'Escola Pia Sant Antoni Joaquim Tous. Pels espais buits que foren omplerts en color vermell al lloc on s'identifica el destinatari, es pot deduir que segurament també reberen aquesta carta altres escoles privades de la ciutat. En primer lloc, concedeix provisionalment l'autorització per a fer classes i anuncia que en breu es rebrà la visita d'un inspector per conèixer els professors. A continuació s'indiquen les línies que ha de seguir el p. rector per a poder reprendre l'activitat escolar. Pel que respecta al personal docent, s'haurà de comprovar que els professors són addictes al nou règim i que caldrà separar-ne, depurar en realitat, els que siguin sospitosos d'haver tingut activitats contrarias o poco afectas a la religió catòlica, l'ordre i los mas puros sentimientos de amor a la unidad de España. A més, caldrà depurar també la biblioteca de textos que continguin ideas disolventes,  entre altres temes que es consideraven contràris al Movimiento Nacional. El darrer paràgraf especifica què és que hauran de fer les escoles durant la primera setmana de curs: "deberan realizar [...] breves conferencias sobre los puntos esenciales que han dado vida al Movimento salvador de España..."  i explicar el gran benefici social que suposava el desplegament de les noves polítiques.

El document mostra el control directe que van realitzar les noves autoritats sobre els treballadors, i en particular sobre els mestres, que per conservar la feina havien de demostrar adhesió al règim, separant aquells que no la poguessin demostrar o fins i tot s'hi havien mostrat indiferents, i evidentment també sobre els alumnes, com van poder comprovar tots aquells que van ser escolaritzats a partir de llavors. Cal destacar també l'obligació de separar els llibres de continguts no autoritzats, que havien de ser traslladats a la Universitat de Barcelona.
.
Signatura CAT APEPC 07-27 G100 capsa 12, n. 94, f. 1
Títol: Autorització provisional d'obertura del col·legi
Data exacta: 24 de març 1939
Lloc: Barcelona (Catalunya)
Nivell de descripció: Document.
Volum i suport: 1 full. paper
Productor: Delegat del Ministerio de Educación Nacional. Rector de la Universitat de Barcelona
Destinatari: Rector de l'Escola Pia Sant Antoni (Joaquim Tous i Farell)
Document de lliure accés. 
Comentaris