Nova base de dades de religiosos


Des de fa més d’un any venim treballant per crear una nova base de dades dels religiosos.  Fins ara disposàvem a l’Arxiu d’una base o catàleg de religiosos que iniciàrem la dècada dels vuitanta del segle passat. Ha resultat molt útil i ha donat resposta a multitud de preguntes.  Però el programa que utilitzàvem és obsolet, calia canviar-lo.

Aspecte de la pàgina de cerca 

El secretari provincial també té una base de dades dels religiosos en la qual a més a més hi ha el currículum de cada religiós. La majoria dels currículums, però, estan manuscrits en fitxes.
¿Perquè no unificar-lo en una única fitxa compartida? Parlàrem amb els tècnics informàtics de la provincia. Després de converses i de proves entre les tres parts implicades hem creat un nou programa per a  dades dels religiosos, en el qual s’integren les dades de l’antic programa de l’arxiu i les del secretari provincial. A més s’hi afegeixen altres possibilitats com posar-hi una imatge, incluore-hi documents com per exemple la consueta, etc.

La base o fitxa personal té tres pàgines: en la primera hi ha les dades personals més generals, en la segona les dades com a religiós escolapi i la tercera el currículum. En la segona pàgina també hi ha constància de les fonts per a una biografia del religiós: consueta, bibliografia, fons personals en el nostre Arxiu.

Les dues primeres pàgines ja están plenes encara que sempre es poden millorar afegint-hi noves dades si les aconseguim. De la tercera només hi ha alguna fitxa complementada i cal posar l’esforç ara en tirar-ho endavant.

En aquest moment únicament és accesible als que hi treballem. Amb el temps caldrà estudiar la possibilitat de que sigui consultable, no modificable, per a altres departaments de la cúria i tal vegada a altres persones, com els interessats. Sempre caldrà tenir present les normes sobre protecció de dades personals.

Creiem que és un bona millora dels departaments afectats –Secretaria provincial i Arxiu– i ens permetrà oferir als investigadors bones i millors dades des d’un primer moment.

Joan Florensa

Comentaris