Quatre cursos complets de Comerç a Alella.

Vista general del donatiu

El mes de març de 2014 una família d’Alella va entregar a l’Arxiu provincial un nou testimoni per a la història de la pedagogia catalana. Es tracta dels llibres i els exercicis que el seu avantpassat Eugeni Giralt Santmiquel va utilitzar durant seus estudis de Comerç als escolapis d'Alella entre 1932 a 1936. El donatiu té el valor afegit de ser una mostra completa dels llibres utilitzats al llarg dels tres cursos, més el preparatori, que duraven els estudis de Comerç, els quals oferien la formació necessària per portar la comptabilitat d'una empresa i per tant treballar en un despatx.  En els primers cursos s'introduia en la matemàtica i en el perfeccionament de llengua, redacció, història, geografia així com de la millora de la caligrafia entre d'altres assignatures pràctiques. El darrer any els estudiants havien de fer l'exercici de portar la comptabilitat i completa administració d'una empresa simulada, tècnica que, amb les degudes actualitzacions,  encara s'utilitza avui en dia. En els anys en què Eugeni Giralt va estudiar Comerç l'Escola Pia d'Alella s'hagué de constituïr en una mútua escolar, per acomplir la reglamentació aprovada en aquells moments.  

Exercicis de traducció del francès al català, curs 1935-36

El primer llibre, corresponent al curs preparatori 1932-1933 consta d’un volum enquadernat  per l’Instituto Borrell Escuelas Pías.  Els cursos 1933-34 i 1934-35, corresponents a primer i segon de Comerç estan recopilats en sengles carpetes que contenen els quaderns amb les assignatures corresponents. Els textos inscrits a la coberta ja anomenen a l’escola com a Mútua Escolar  Eduard Llanas. El curs1935-36 compren els llibres de comptabilitat  corresponents a les pràctiques de Teniduria de llibres. Completa el donatiu dels llibres escolars el diploma d’Aptitud mercantil, el títol que concedia l’escola en acabar els estudis de Comerç, a nom del mateix Eugeni Giralt, datat el juny de 1936. 


Assignatura "Lecciones de cosas", curs 1935-36

No és freqüent conservar íntegrament aquesta mena de documents, habitualment els propietaris o familiars no els han valorat com a document històric, sobretot si no s'han conservat en bon estat. Més estrany encara és trobar el curs complet, fins i tot el diploma. La família  alellenca ha completat el donatiu amb unes fotografies: l'Eugeni Giralt amb els seus avis i els seus germans, en la seva primera comunió i la típica fotografia escolar amb la pissarra al darrera (curs 1926-27), a més del diploma en els mateixos estudis del germà gran, Josep. 

L'any passat vàrem publicar una entrada en aquest mateix bloc referent a un altre donatiu de llibres de comerç, un cas semblant a aquest, però procedent de l'Escola Pia de Mataró, d'entre 1917 i 1922. 

Signatura: CAT APEPC 07-10.09.03.01 5205-5206. Fotografies 11-04 28 01  

 Oriol Casanovas
Llicència de Creative Commons
Tres cursos complets de Comerç a Alella. de Oriol Casanovas està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d'una obra disponible a http://laplega.blogspot.com.es/
Els permisos addicionals als d'aquesta llicència es poden trobar a http://www.arxiu.escolapia.cat.

Comentaris