Documents: Llibre de registre dels alumnes de gramàtica l’Escola Pia de Balaguer, 1813 - 1893

Mostrem un altre document del fons de l’Escola Pia de Balaguer, una de les escoles de les que en conservem documents més antics. En aquest cas es tracta del llibre de registre d’alumnes de l’aula de retòrica entre 1813 i 1893.


Les tropes napoleòniques abandonen Balaguer l’agost de 1813. L’escola estava en pèssimes condicions i les classes es reprengueren el 5 de novembre a la casa Morros del Mercadal. Aquell mes varen anar retornant progressivament els escolapis refugiats a causa del conflicte, que havia aturat la docència,  i a finals de mes ja eren sis religiosos que s’encarregaren de reprendre les classes de llegir i comptar, retòrica i gramàtica. Foren Llàtzer Ferrer, Severí Ordeig, Agustí Cabot, Pere Bosch, Jeroni Reixach i Pau Bunyol qui iniciaren de nou les classses a Balaguer. El 1814 retornàren altres com els p. Tomàs Miret i Pelegrí Martí.   

El llibre recull els noms dels alumnes inscrits en pràcticament tot el segle XIX a l’escola de Balaguer, amb algunes llacunes temporals. Cada registre inclou el nom i cognoms de l’alumne, el lloc de provinença, l’edat, nom dels pares i un comentari final sobre la seva trajectòria. A la primera pàgina hi ha una llista dels llibres que hi havia a la biblioteca de l’aula de gramàtica.


Valor informatiu del document

El llibre ens parla de persones, coneixem els noms i cognoms dels nens que van assistir a les classes dels escolapis i un petit comentari sobre la seva trajectòria a l’escola. A banda que ens informa de l’activitat educativa dels escolapis a Balaguer durant tot el segle XIX i del seu propi valor patrimonial per a l’escola pia per a la història de l’educació a Catalunya, ens aporta informació per a la història personal i col·lectiva d’aquells que hi van anar a estudiar,  balaguerins i dels pobles propers. 

Conservem també el llibre de registre de l’aula de gramàtica (1813-1893). Aquest llibre conté les mateixes característiques informatives que el de retòrica, contenint també el nom i cognoms dels alumnes i un comentari sobre el seu caràcter i aplicació als estudis, que en alguns casos es complementa força amb dades biogràfiques, sobretot en els que vàren fer estudis posteriors. Tots dos llibres es complementen aportant informació sobre qui va estudiar als escolapis durant quasi bé tot el segle XIX.

Fitxa descriptiva
Identificació: APEPC 07-11 / caixa 23, núm. 1.
Títol original: Libro en que se notan todos los estudiantes de las Escuelas Pías del Colegio de Balaguer de la Escuela de Gramática.  
Dates: 1813-1893
Volum i suport: 1 llibre en paper (151 pàgines manuscrites, relligat en pergamí)
Productor:
Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: per raons de conservació només es permet la reproducció fotogràfica parcial.
Llengues del document: castellà, títols dels llibres en llatí
Característiques físiques i requeriments tècnics: manipular amb precaució.
Àrea de documentació relacionada
Llibre de registre de l’aula de retòrica, 1814-1888. APEPC 07-11, 21, n. 7
Llibre del secretari, 1813-1913. APEPC 07-11, 2 n. 3
Llibre de l'ecònom , 1803-1879 APEPC 07-11, 11
Racional de misses, 1780-1865 [i següents] APEPC 07-11 8

Bibliografia
 Joan Florensa i Parés. El projecte educatiu de l'Escola Pia de Catalunya (1683-2003) ... Barcelona: Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana: Escola Pia de Catalunya, 2010
Joan Florensa i Parés. Tres-cents anys de l'Escola Pia de Balaguer. Barcelona:Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999

A La plega
Inventari de l'Escola Pia de Balaguer de finals del segle XVIII 
Licencia Creative Commons
Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

Comentaris