Estudis sobre l'educació a la Garrotxa del segle XVIII

La permanència al llarg de molts anys de les nostres escoles i la seva implicació en el teixit local fa que de tant en tant apareguin publicacions d’investigadors en les que l’Escola Pia hi apareix d’alguna manera o altra. La influència de l’educació en la formació de la societat no es veu prou reflectida entre els investigadors en història local, donada la poca explotació dels fons que disposen d’informació sobre història  de l’educació. Per això recordem novament que l’Arxiu Provincial de l’Escola Pia posa a disposició dels investigadors el seu fons,  producte de l’activitat de les seves escoles a Catalunya en els darrers 300 anys.
Una mostra d’aquestes investigacions la podem trobar la col•lecció anual que publica l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Estudis Històrics de la Garrotxa, que en la seva darrera publicació, corresponent al 2009 però distribuït ja el 2010, recull els articles que l’historiador olotí Miquel Puig i Reixach ha anat publicant entre 1986 al 2009 al setmanari La comarca d’Olot. Sempre centrats en la història local al voltant del segle XVIII, recull petits estudis sobre aspectes molt diversos de la vida social de la Garrotxa. El llib
re comença amb un primer capítol dedicat a informacions referents als diversos estatges de la vida, del naixement fins a la mort. Els primers textos fan referència a alguns episodis centrats en la història de la infància i la seva educació a Olot. Destaquem “Estudiants fora d’Olot”, article que s’inicia amb la referència a un maldestre estudiant olotí anomenat Ignasi Casabó i Dou que malgrat viure a Olot va estudiar, com altres minyons olotins, a l’Escola Pia de Moià, però en va ser retornat al cap de molt poc per “ser corto de talento y no entender palabras castellanas”.


Primera pàgina del llibre Libro de la matrícula de los menores 
con que se notan las cosas de las Escuelas Pías de Moyá.
APEPC,  07 -20, capsa 14, núm. 5.
La font d’informació prové d’un llibre custodiat a l’Arxiu de l’Escola Pia: Libro de la matrícula de los menores con que se notan las cosas de las Escuelas Pías de Moyá, (1756-1807), una mena de llibre de registre dels nois que entraven a estudiar amb els escolapis. Amb aquest llibre podem conèixer dades dels estudiants: a més de la seva vila d’origen, en molts casos coneixem com va ser el seu pas per l’escola, ja que s’hi afegeix un breu comentari sobre les seves característiques personals i acadèmiques. Es tracta d’un testimoni excepcional  per a la història de l’educació a Moià i a la Catalunya central. Rossend Carsallach va fer un estudi històric sobre aquest llibre publicat a Catalaunia. (núm. 266, 1984, p. 1-8) que aprofundeix en aquest tema i on es pot veure un quadre amb la classificació de tots els estudiants d’aquell període per lloc de provinença. Llegint-lo, ens imaginem l’esforç que podia representar per alguns pares enviar el fill a estudiar tan lluny de casa.

Miquel Puig i Reixach. Històries olotines del segle XVIII, Olot: Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 2009 (Estudis històrics de la Garrotxa, 4)

Comentaris