Es publica postumament la tesi doctoral de Carles Mascaró i Buyrey, Schp.

Carles Mascaró i Buyreu. La revelació de Déu, pedagogia d'humanitat. Reflexió teològica sobre una experiència de reforma educativa a Catalunya. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya; Escola Pia de Catalunya, 2010. (Col·lectània Sant Pacià, 94)
En Carles Mascaró va morir el 16 de febrer de 2009, molt poc temps abans de la data fixada per a la defensa de la seva tesi a l'Institut Catholique de París. Aquest és el text que va entregar al tribunal després de pràcticament quatre anys d'estudi i treball. En Carles havia estat destinat com a rector parròquia i comunitat de Pantin, a la banlieue de París, per coordinar la tasca d'un grup d'escolapis francòfons en formació. Com que va comprovar que la seva feina li deixava prou temps lliure, es va poder dedicar a estudiar un doctorat en Teologia.
El resultat fou un estudi sobre la tasca pedagògica a l'Escola Pia de Catalunya en els anys de la democràcia i un assaig sobre pedagogia cristiana. La traducció del text ha anat a càrrec de l'Andreu Trilla

Comentaris