Biografia de Paula Montal

M. Dolores Pérez Marín, Sch. P. Paula Montal: biografia, espiritualidad y carisma. Córdoba: Servicio de Publicaciones; Universidad de Córdoba, 2010
Ha ingressat a la nostra biblioteca aquesta monografia, una descripció de la vida i obra de la fundadora de les escolàpies, la catalana Paula Montal.

Comentaris