Dues llibretes amb exercicis d'aritmètica, de MataróEn unes obres de desconstrucció d’una casa a Mataró hi han trobat dues llibretes, de les quals publiquem la portada. Les entregaren a l’Escola Pia de Santa Anna i la direcció de l’escola ens les ha donat per al nostre APEPC.

Les dues llibretes pertanyen a Francesc Roca, alumne de l’Escola Pia de Santa Anna, dels cursos 1923-1924 (primer grau) i 1925-1926. Mides: 21 x 15 cm. La portada, impresa, el col•legi la proporcionava als alumnes.

La primera llibreta de 59 pàgines escrites per les dues cares, conté exercicis de sumar, restar, multiplicar i dividir i una segona part amb problemes senzills amb situacions properes al noi.

La segona de 78 pàgines està escrita a vegades per una sola cara i altres per les dues. Tots són problemes que inclouen exercicis amb números complexos. Arriba fins a problemes d’interès.

Llibretes o quaderns d’aquest tipus són molt interessants perquè ens mostren, a través del treball dels alumnes, el mètode progressiu que se seguia en l’ensenyament de cada assignatura.

Comentaris